Koncepcja szkoły

h

Formularz rekrutacyjny
2021/22

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Koncepcja pracy III Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Radość jest w nauce – ta piękna sentencja stała się misją III Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Rzetelne wykształcenie jest wtedy, gdy wiedza i umiejętności przenikają się z budowaniem dobrych relacji.

Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny młodego człowieka wkraczającego w samodzielne, dorosłe życie.

Naszą misją jest przygotowanie absolwenta liceum ogólnokształcącego do swobodnego działania na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

W tym zakresie czerpiemy z wieloletniej tradycji Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. To doświadczenie pozwala nam wyposażyć uczniów w szeroki wachlarz kompetencji.

Krytyczne myślenie jest podstawą skutecznego działania w większości branż na świecie. Dziś oprócz wiedzy liczy się to, co pracownik umie z nią zrobić, jak potrafi wykorzystać i przetworzyć informację.

Ponadto stawiamy na nowoczesność metodyczną.

Uczymy młodzież wykorzystując narzędzia znane w biznesie: T.O.C., metody projektu, wizyty studyjne – to wszystko w oparciu o interdyscyplinarność i korelację międzyprzedmiotową.

Dążymy do stworzenia inspirującego środowiska, które spowoduje, że nauka w III Liceum Ogólnokształcącym Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim będzie wyjątkowym wspomnieniem, ale też początkiem zawodowego sukcesu.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim
mgr Mariusz Fiałkowski